عباس نصرآزادانی

سال شروع اولین پروژه: ۱۳۸۴

عنوان پایان‌نامه کارشناسی ارشد: تدوین حلگر جدید برای حل معادلات جریان سیال به صورت جفت‌شده در نرم‌افزار OpenFOAM - شروع ۱۳۹۰ و پایان ۱۳۹۲

موقعیت فعلی: کارشناس ارشد مهندسی مکانیک - فعال حوزه نشر - تهران

موقعیت شغلی قبلی: کارشناس طراح صنایع هواپیماسازی ایران - مدرس دانشگاه آزاد اسلامی (واحد تهران شمال)