جایزه طرح پژوهشی برتر دانشگاه صنعتی اصفهان در سال ۱۳۸۸
 جایزه رساله برتر پردیس دانشکده‌های مهندسی دانشگاه واترلو در سال ۱۹۹۸ میلادی
 جایزه بهترین مربی حل تمرین در دانشکده مکانیک دانشگاه واترلو در سال‌های ۱۹۹۵، ۱۹۹۶ و ۱۹۹۷ میلادی
 جایزه بورس تحصیلی از پردیس دانشکده مهندسی دانشگاه واترلو در سال‌های ۱۹۹۲، ۱۹۹۳، ۱۹۹۴، ۱۹۹۵، ۱۹۹۶ و ۱۹۹۷ میلادی
 دریافت بورس تحصیلی از وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری