صفحه نخست

انتقال حرارت جابجایی

 

 کلیات
این سایت برای ارایه مطالب درس انتقال حرارت جابجایی در internal link دانشکده مهندسی مکانیک  internal link دانشگاه صنعتی اصفهان ایجاد شده است و هنوز در حال تکمیل و توسعه می‌باشد.

 


internal link فهرست مطالب درس عناوین فصول و بخش‌های هر فصل را نشان داده و نقطه شروع برای وارد شدن به سایت میباشد.


 مدرس

محمود اشرفی‌زاده

دفتر کار: ساختمان دانشکده مکانیک، طبقه چهارم، شماره ۳۸

تلفن : ۵۲۱۱ ۳۳۹۱ - ۰۳۱

دفتر کار تحقیقاتی: مرکز ابررایانش ملی واقع در ساختمان مرکز فنآوری اطلاعات دانشگاه

تلفن: ۳۳۹۱۳۹۱۹-۰۳۱، ۳۳۹۱۳۹۲۴-۰۳۱ داخلی ۱۱

پست‌الکترونیکی: mahmud@cc.iut.ac.ir

منابع و مراجع
مرجع اصلی درس مطالب ارائه شده در کلاس بوده که در این سایت نیز ارائه میشوند. در عین حال، به دانشجویان توصیه میشود که به کتب مختلف انتقال حرارت جابجایی که در internal link  کتابخانه دانشگاه وجود دارند نیز مراجعه نمایند. بصورت مشخص، استفاده از کتب زِیر موکدا توصیه میشود:

1- Heat Convection, Latif M. Jiji, Springer, 2006

2- Convection Heat Transfer, Adrian Bejan, 4th edition, Wiley, 2013

ارزشیابی

ارزشیابی و نمره درس بصورت زیر محاسبه می‌شود:

 ساعات کلاس درس، رفع اشکال و حل تمرین

  • ساعت و محل کلاس‌های درس در ترم (بهمن ۱۳۹۶) : ۹:۳۰ الی ۱۱ مکانیک ۵ روزهای یکشنبه و سه شنبه

 

  • ساعات مراجعه و رفع اشکال : یکشنبه و سه شنبه ۱۱ الی ۱۲

 

برای مراجعه و رفع اشکال در سایر اوقات لطفا از طریق پست الکترونیکی، تلفن و یا مراجعه حضوری با اینجانب هماهنگی فرمایید.

در صورتیکه اینجانب در اتاق کارم در دانشکده نباشم، لطفا به مرکز ابررایانش ملی شیخ بهایی واقع در ساختمان مرکز فن‌آوری اطلاعات مراجعه نموده و یا از طریق دفتر دانشکده با من تماس بگیرید.

0 پیوست‌ها
4616 مشاهده