صفحه نخست

 کلیات
این سایت برای ارایه مطالب درس انتقال حرارت (۱) در دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان ایجاد شده است و هنوز در حال تکمیل و توسعه میباشد.

مبحث انتقال حرارت یکی از مباحث مهم در تمامی رشته های مهندسی میباشد. در این درس مفاهیم کلی انتقال حرارت و چگونگی تبادل حرارت بین اجسام مطرح میشود. مطالب مطرح شده را می‌توان به سه قسمت عمده تقسیم نمود. این سه قسمت که در واقع بیانگر سه مکانیزم انتقال حرارت میباشند، عبارتند از:

۱. انتقال حرارت هدایتی
۲. انتقال حرارت جابجایی
۳. انتقال حرارت تشعشعی

در این درس دانشجویان با مفاهیم کلی و معادلات حاکم (عمدتا در حالتهای ساده شده) آشنا میشوند.
فهرست مطالب درس عناوین فصول و بخشهای هر فصل را نشان داده و نقطه شروع برای وارد شدن به سایت میباشد.


 مدرس


محمود اشرفی زاده

 

تلفن دفتر کار:  ۵۲۱۱ ۳۳۹۱ - ۰۳۱ ،
تلفن محل کار در مرکز خدمات محاسبات پیشرفته (ساختمان مرکز فنآوری اطلاعات):  ۳۳۹۱۳۹۱۹ ، ۳۳۹۱۳۹۲۴
پست الکترونیکی: mahmud@cc.iut.ac.ir
 

منابع و مراجع
مرجع اصلی درس مطالب ارائه شده در کلاس بوده که در این سایت نیز ارائه میشوند. در عین حال، به دانشجویان توصیه میشود که به کتب مختلف انتقال حرارت که در [http://lib.iut.ac.ir کتابخانه دانشگاه] وجود دارند نیز مراجعه نمایند. بصورت مشخص، استفاده از کتب زِیر موکدا توصیه میشود:

۱. مقدمه ای بر انتقال گرما (جلد اول و دوم)، تالیف اینکروپرا و دویت، ترجمه علی اصغر رستمی و مرِیم شیرازی
۲. Fundamentals of Heat and Mass Transfer, F.P. Incropera and D. P. Dewitt
۳. Introduction to Heat Transfer, F.P. Incropera and D. P. Dewitt

ارزشیابی

ارزشیابی و نمره درس بر مبنای معدل نمره امتحانات میان ترم و پایان ترم و نمره تکالیف بصورت زیر محاسبه میشود:

  • ۳۰٪ کوئیزهای بین ترم
  • ۳۰٪ میان ترم   (کلیات و مبحث انتقال حرارت هدایتی ) ----- تاریخ امتحان   یکشنبه ۱ اردیبهشت  ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۹
  • ۳۵٪ پایان ترم  ( مباحث انتقال حرارت جابجایی و تشعشعی) ----- تاریخ امتحان
  • ۵٪ تکالیف

امتحانات میان ترم و پایان ترم بصورت مشترک با سایر گروهها برگزار خواهند شد
 

 ساعات کلاس درس، رفع اشکال و حل تمرین

  • ساعت و محل کلاسهای درس در ترم پائیز ۹۱

روزهای شنبه و دوشنبه  از ۸ تا۹:۳۰ صبح در محل سمینار ۲ دانشکده میباشد.

  • ساعات مراجعه و رفع اشکال

روزهای شنبه و دوشنبه از ۹:۳۰ تا  ۱۱ صبح

برای مراجعه و رفع اشکال در سایر اوقات لطفا از طریق پست الکترونیکی، تلفن و یا مراجعه حضوری با اینجانب هماهنگی فرمایید.

در صورتیکه اینجانب در اتاق کارم در دانشکده نباشم، لطفا به مرکز خدمات محاسبات پیشرفته واقع در ساختمان مرکز فنآوری اطلاعات مراجعه نموده و یا از طریق دفتر دانشکده با من تماس بگیرید.

  • محل و زمان کلاس حل تمرین

یکشنبه ها از ساعت ۱۲:۳۰ تا ۱:۳۰ در کلاس مکانیک ۱

  • مربی حل تمرین

رامین ناصحی

پست الکترونیکی ramin.nasehi@yahoo.com

 

 

0 پیوست‌ها
96272 مشاهده