تحصیلات
دوره دکتری، دانشگاه واترلو ، واترلو ، کانادا
 ۱۳۷۱ الی ۱۳۷۶
 عنوان رساله: شبیه‌سای عددی شعله‌های مغشوش آتش
 نامزد دانشکده‌های مهندسی برای دریافت مدال طلای دانشگاه واترلو و دریافت کننده جایزه رساله برتر دانشکده‌های مهندسی
دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه واترلو ، واترلو ، کانادا
 ۱۳۶۹ الی ۱۳۷۱
 عنوان رساله: بررسی عددی اثر تغییرات هندسی در عملکرد پروانه‌های گریز از مرکز
دوره کارشناسی، دانشگاه صنعتی شریف، واترلو ، کانادا
 ۱۳۶۳ الی ۱۳۶۷
 مهندسی مکانیک، گرایش حرارت و سیالات
 رتبه ۲۳ کنکور منطقه یک، بالاترین رتبه در ورودیهای به دانشکده مکانیک
 فارغ‌التحصیل با رتبه اول در تمام گرایشهای دانشکده مکانیک و با بالاترین معدل در پنج سال قبل از فارغ‌التحصیلی در دانشکده