علیرضا حجی ملایری
سال آشنایی و انجام پروژه: سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰
پروژه فوق لیسانس- GPU
سوابق کار (مرتبط با GPU!!!!!!)

  • مهندس تعمیرات توربوکمپرسورها و توربوژنراتورها- پالایشگاه گاز فجر جم
  • مهندس تعمیرات توربین- پالایشگاه گاز فجر جم
  • مهندس تعمیرات مکانیک- پالایشگاه گاز فجر جم
  • مدرس دانشگاه مهاجر اصفهان
  • مهندس ارشد شرکت آبنوس سازه