همگی اذعان دارند که کار نیکو کردن از پر کردن است.

  • اگر میخواهید نقاش یا خطاط خوبی باشید، راهی جز تمرین کردن وجود ندارد!
  • اگر میخواهید در یک رشته ورزشی بازیکن خوبی باشید، راهی جز تمرین کردن وجود ندارد!
  • اگر میخواهید در درس پیشرفت کنید و نمرات بالا داشته باشید، راهی جز مطالعه و تمرین کردن وجود ندارد!

اگر بپذیریم که برای خوب انجام دادن یک کار راهی جز تمرین و ممارست وجود ندارد، هیچگاه از خودتان سئوال کرده‌اید که برای خوب زندگی کردن چه تمرینی را باید انجام دهیم؟!

ما یکبار زندگی میکنیم و فرصت دومی برای هیچ کس وجود ندارد. از این رو فراگرفتن مهارت‌های خوب زندگی کردن بایستی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار باشد.

با پرکردن فرم زیر، لطفا نظر خود را در مورد این سئوال که «برای خوب زندگی کردن چه تمرینی را باید انجام دهیم؟» با بنده در میان بگذارید.

چگونه بهتر زندگی کنیم؟

Please enter your comment in area below

There are no comments yet.

    Notify you when we received a new reply to your comment
    if you choose this option, you will be notified by email when we receive a new answer to your comment