همگی اذعان دارند که کار نیکو کردن از پر کردن است.

  • اگر میخواهید نقاش یا خطاط خوبی باشید، راهی جز تمرین کردن وجود ندارد!
  • اگر میخواهید در یک رشته ورزشی بازیکن خوبی باشید، راهی جز تمرین کردن وجود ندارد!
  • اگر میخواهید در درس پیشرفت کنید و نمرات بالا داشته باشید، راهی جز مطالعه و تمرین کردن وجود ندارد!

اگر بپذیریم که برای خوب انجام دادن یک کار راهی جز تمرین و ممارست وجود ندارد، هیچگاه از خودتان سئوال کرده‌اید که برای خوب زندگی کردن چه تمرینی را باید انجام دهیم؟!

ما یکبار زندگی میکنیم و فرصت دومی برای هیچ کس وجود ندارد. از این رو فراگرفتن مهارت‌های خوب زندگی کردن بایستی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار باشد.

با پرکردن فرم زیر، لطفا نظر خود را در مورد این سئوال که «برای خوب زندگی کردن چه تمرینی را باید انجام دهیم؟» با بنده در میان بگذارید.

چه تمرین یا تمرینهایی ما را در چگونه بهتر زندگی کردن کمک خواهد کرد؟

نظرسنجی از دانشجویان در مورد اینکه چگونه میتوان بهتر زندگی کرد

This field is mandatory.
Text to Identify Refresh CAPTCHA Refresh CAPTCHA