علم بهتر است یا ثروت؟!!

شاید هر کدام از ما در طول دوران تحصیل خود چندین بار با موضوع "علم بهتر است یا ثروت" به عنوان موضوع انشا روبرو شده‎ایم. معمولا در انتهای افاضات خود هم نتیجه گرفته‎ایم که "علم" بهتر است و دلایل متقن و روشنی نیز برای آن ارائه کرده‎ایم! البته هر از گاهی یک دانش‎آموز یا دانشجوی شجاع یا شوخ! به خود جرات میدهد که بگوید خیر! ثروت بهتر است! و دلایلی هم برای ادعای خود می‎آورد. اخیرا زمزمه‎های جدیدی نیز شنیده می‎شود که می‎گویند "علمی بهتر است که مولد ثروت باشد!"

این فیلد اجباری است.

در صورت تمایل، لطفا دلایل خود را برای گزینه انتخاب شده وارد نمایید

این فیلد اجباری است.
این فیلد اجباری است.
متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA تازه سازی CAPTCHA