افراط و تفریط از آفت‌های جوامع بشری در طول تاریخ و در میان اقوام و ملل مختلف بوده و می‌باشد. حتما شما هم در مذمت افراط و تفریط تا کنون مطالب مختلفی شنیده‌اید.

از پیامبر گرامی اسلام (ص) نقل است که ایشان فرموده‌اند:

خَيرُ الاُمورِ أوساطُها

آیا میدانیم که مصداق این حدیث در امور مختلف زندگی شخصی، تحصیلی و شغلی ما چیست؟ آیا در نظر داشتن این حدیث در شئون مختلف زندگی، درمانی بر معضل افراط و تفریط در زندگی فردی و اجتماعی ما نخواهد بود؟

آیا خط وسط با صراط مستقیم ارتباط دارد؟

این هم برداشتی آزاد از صراط مستقیم ... (توجه فرمایید که سایت مورد اشاره ویا مطالب آن و همچنین برداشت ارائه شده از صراط مستقیم نه تلویحا و نه صریحا مورد تائید و یا تکذیب نمی‌باشند. صرفا به نظر می‌رسد که ارتباطی بین مطالب ارائه شده و خط وسط وجود دارد! خودتان قضاوت کنید.

هدف از این مجموعه شناخت خط وسط و بحث و بررسی پیرامون مصادیق آن در زندگی فردی و اجتماعی ما می‌باشد. لطفا مطالب خود در این ارتباط را برای من از طریق پست الکترونیکی ارسال فرمایید.

بزودی:

خط وسط، خط مستقیم

خط وسط در درس خواندن

خواب آلودگی و درس خواندن!
برخی از دانشجویان در طول ترم فرصت کافی برای درس خواندن در نظر نگرفته و در شبهای امتحان بعضا تا صبح به درس خواندن می‌پردازند!!! برخی از این دانشجویان برای بیدار ماندن در شب امتحان به قهوه، و حتی داروهای ضد خواب (که گاها بسیار خطرناک می‌باشند!!) رو می‌آورند.

آیا این دانشجویان خط وسط را در درس خواندن انتخاب کرده‌اند؟


برخی دیگر از دانشجویان آنقدر درس می‌خوانند که از فراگیری آداب اولیه اجتماعی و معاشرت با سایرین غافل شده و در نتیجه در تعامل و معاشرت با اطرافیان دچار مشکل می‌شوند. این مسئله در بعضی موارد بگونه‌ای حاد شده است که سوژه برخی سریال‌های کمدی نیز گردیده و حکایت از عملکرد اجتماعی بسیار ضعیف برخی دانشمندان دارد! در موارد دیگری، بعضا مشاهده می‌شود که دانشجویان درس‌خوانی که در درس خواندن افراط نموده و تمام هم و غم آنها دریافت نمرات بالاتر می‌باشد، در شروع کار در محیط‌های علمی، صنعتی و حتی آموزشی دچار مشکل می‌شوند. این در حالی است که دانشجویان دیگری که حتی دارای معدل‌های کمتر بوده ولی از آداب اجتماعی بالاتری برخوردارند، دارای عملکرد بهتری بوده و نهایتا در محیط کار و اجتماع افراد موفق‌تری می‌باشند.

خط وسط در درس خواندن کدام است و چگونه بایستی آنرا یافت و در امتداد آن حرکت نمود؟

نظرات خود را از طریق ایمیل برای ما ارسال نمایید....

منتظر نظرات شما هستیم .....