مسئولیت‌ها
 • رئیس گروه حرارت و سیالات، دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان، ۱۳۹۲ تا بحال
 • رئیس مرکز ابررایانش ملی شیخ بهایی، ۱۳۹۰ تا بحال
 • معاون پژوهش و فنآوری دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان، ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۰
 • رئیس مرکز خدمات محاسبات پیشرفته، دانشگاه صنعتی اصفهان، ۱۳۸۶ تا بحال
 • سرپرست تحصیلات تکمیلی، دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان، ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۷
 • رئیس مرکز اطلاع‌رسانی، دانشگاه صنعتی اصفهان، ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۲
 • معاون شبکه مرکز اطلاع‌رسانی، دانشگاه صنعتی اصفهان، ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۲
مشاغل
 • هیئت علمی، دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان، ۱۳۷۸ تا بحال
 • محقق پسادکتری، دانشکده مکانیک، دانشگاه واترلو، کانادا، ۱۳۷۷ تا ۱۳۷۸
 • دستیار تحقیقاتی و مسئول امور رایانه‌ای، گروه دینامیک سیالات محاسباتی، دانشکده مکانیک، دانشگاه واترلو، کانادا، ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۷
 • دستیار تحقیقاتی، دانشکده مکانیک، دانشگاه واترلو، کانادا، ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۲
 • مهندس تحقیقاتی، موسسه تحقیقات صنعتی، تهران، ایران، ۱۳۶۸ تا ۱۳۶۹
 • کارآموز و دستیار تحقیقاتی، مرکز تحقیقات مخابرات ایران، تهران، ایران، تابستان ۱۳۶۷