پروژه‌‌های جاری

 • طراحی و ساخت نمونه آزمایشگاهی و شبیه‌سازی و مدل‌سازی تحلیلی و تجربی فرآیند از نظر فیزیكی و سیالاتی جهت طراحی بسترهای زئولیت با بهترین بازده در سیستم تولید اكسیژن

 

پروژه‌های خاتمه یافته

 • دستیابی به تكنولوژی تولید و تدوین نرم‌افزارهای صنعتی با استفاده از روش‌های عددی (نظارتی)
 • مطالعه، طراحی و مدیریت جهت نصب و راه‌اندازی مركز ملی ابررایانش دانشگاه صنعتی اصفهان
 • خدمات فنی انجام آنالیز CFD بر روی سیستم كلاستر
 • طراحی و ساخت هواپیمای مینیاتوری
 • طراحی، نصب و راه‌اندازی مركز خدمات پردازش سریع
 • امكان‌سنجی ایجاد سیستم كلاستر پردازش موازی در سازمان هواشناسی كشور
 • طراحی مونتاژ نصب و راه‌اندازی سیستم ابررایانه كلاستر با مشخصه فنی ۶۴ گره به صورت جفت شده همراه با ارائه نرم‌افزار وب پرتال‌های لازم برای پایش سیستم
 • راه‌اندازی و بهره‌برداری از یك پایلوت مركز خدمات محاسبات سریع (super computing)
 • شبیه‌سازی تاثیر تغییرات هندسه پره‌های راتر توربین آبی سد دز در عملكرد هیدرودینامیكی آن
 • طراحی و تدوین نرم‌افزار مدیریت ژورنال الكترونیكی برای مجله jafm
 • بررسی و تحقیق پیرامون كاربرد سیستم‌های مدیریت یكپارچه خطوط لوله (pims) در مناطق عملیاتی شركت ملی گاز ایران و ارائه روش‌های به كارگیری و ارزیابی هزینه‌‌های پیاده‌سازی این سیستم‌ها
 • طراحی و مونتاژ سوپركامپیوتر و تدوین نرم‌افزار حل جریان سه بعدی اویلر برای سوپركامپیوتر
 • طراحی و تدوین بانك اطلاعاتی و سیستم اتوماسیون رویه اجرایی پروژه‌های اینترنشیپ
 • طراحی، نصب و راه‌اندازی سرور رایانه‌ای شبكه دفتر نشریات علمی به منظور الكترونیكی كردن نشریات علمی