امین صافی
دوره همکاری: ۱۳۸۷-۱۳۹۰
عنوان همکاری: دانشجوی کارشناسی ارشد  مهندسی مکانیک و پژوهشگر در مرکز ابرکامپیوتر شیخ بهایی دانشگاه صنعتی اصفهان
عنوان پژوهش: پیاده‌سازی موازی حلگر جریانات چند جزئی در محیط متخلخل روی پردارنده‌های گرافیکی.
تحصیلات تکمیلی: دکتری ریاضیات کاربردی دانشگاه فنی دورتموند، آلمان.
موقعیت فعلی: پژوهشگر پسادکتری در موسسه پاول شرر(Paul Scherrer Institute) ، آزمایشگاه  فرآیندهای حرارتی و احتراق  (Labarotary of Thermal Processes and Combustion)، سوییس.
زمینه فعالیت: مطالعه عددی جریان های چند فازی و چند جزئی در سیستم های انرژی و احتراق با استفاده روش شبکه بولتزمن و برنامه نویسی موازی.

 

پیام تبریک روز معلم اردیبهشت ۱۳۹۶